Honda Hornet 900 (Klasse A) ab 25 Jahre

      
                                             
    Honda CBF 600 (Klasse A) ab 18 Jahre

                            
     MZ RT 125 (Klasse A1) ab 16 Jahre                          
   Peugeot 308 (Klasse B/BE) ab 17 Jahre

                                     Opel Astra 1,7 CDTI   ( Klasse B/BE )  ab 17 Jahre